Vetoomus Helsingin kaupunginvaltuustolle pienen metsätontin suojelemiseksi Vuosaaren keskustassa

24.04.2023

Ohessa luonnos vetoomuksesta, jonka luovutimme Helsingin kaupunginvaltuutetuille keskiviikkona 26.4.2023 klo 17.05 kaupungintalon aulassa. Keräsimme 304 nimeä kasvotusten: siten samalla tutustuimme alueen muihin asukkaisiin ja toimijoihin.    


Hyvät kaupunginvaltuutetut,

Me Vuosaaren asukkaat pyydämme, että te Helsingin päättäjät asetutte puolustamaan kaupunkiympäristön luontoalueita ja peruutatte suunnitelman kaataa pieni metsä Porslahdentie 34:ssä ja sijoittaa sen tilalle Vuoniityn peruskoulun Heteniityn yksikön väistötilat. Samalla pyydämme myös tarkistamaan vuonna 2002 vahvistetun Omenamäen asemakaavan numero 10955 ajanmukaisuuden Porslahdentie 34:n osalta siten, ettei tontin arvokasta metsää tuhottaisi vanhentuneeksi todetun asemakaavan nojalla ja pelkästään tilapäisen koulun väistötilan takia. 

Heteniityn yksikön koulurakennus on remontissa ja arvio remontin valmistumisesta on vuosi 2026. Me asukkaat yli puoluerajojen vastustamme kaupungin suunnitelmaa kaataa metsä ja sijoittaa sen tilalle väistötilat. Samalla olemme vakuuttuneita siitä, että koulun väistötiloille löydetään sopivampi paikka, sellainen, joka ei vaadi luonnon tuhoamista. Perustelemme asiaa moninaisin syin:

1. Metsätontti on osa monimuotoista luontoa Vuosaaren keskustassa

Vuosaaren laajan alueen luonto on monimuotoista. Tosin luontoa löytyy enää pääosin vain Vuosaaren reunoilta, Uutelan virkistysalueelta, vanhasta Vuosaaresta, Mustavuoresta ja merenrannoilta. Valitettavasti keskellä Vuosaarta rakentaminen uhkaa raivata luonnon alleen. Metsätontti on Vuosaaren keskustan ainoa niin sanottu vanha metsä. Siellä on paljon yli 80-vuotiaita puita ja se tarjoaa levähdyspaikkoja esimerkiksi pölyttäjille. Metsä on terve ja monimuotoinen. Se on esimerkki sellaisista luontoalueista, joiden puolesta Euroopan Unioni on tehnyt esityksen luonnon entisöimiseksi. Kyse on niin sanotusta ennallistamisasetuksesta, joka liittyy EU:n biodiversiteettistrategiaan. Suomi ja sen mukana Helsinki on sitoutunut tähän strategiaan. Sen toimeen panemiseksi EU on säätämässä jäsenmaita välittömästi lain voimalla velvoittavan ennallistamisasetuksen, koska vapaaehtoinen "sitoutuminen" biodiversiteettistrategiaan ei ole tuottanut riittäviä toimenpiteitä luontokadon torjumiseksi. Eduskunta on parhaillaan käsittelemässä esitystä. Se sisältää vahvoja vaateita kaupungeille nimenomaan tämän metsätontin kaltaisten luontoalueiden säilyttämisen puolesta.

2. Metsätontin säilyttäminen edistää liikenneturvallisuutta

Metsätontin vieressä Porslahdentiellä liikenne on jo nyt ajoittain ruuhkaista. Alueella on tapahtunut viime aikoina liikenneonnettomuuksia ja hyvin useita läheltä piti -tilanteita. Aurinkolahden puolelle aivan metsätontin läheisyyteen on valmistumassa neljä tornitaloa, joiden myötä liikenne alueella jatkaa kasvua. Jos metsän tilalle sijoitetaan koulutilat, liikenneruuhkat jatkavat kasvuaan ja muodostavat aiempaakin suuremmat liikenneturvallisuusriskit. Lisäksi, metsätontin eteläisen reunan muodostava Porslahdenkuja on tällä hetkellä ainoa Porslahdenkuja 1:n ja Syysviirunkujan suunnalta tulevien ajoneuvojen poistumisväylä. Jos se liikenne yhdistetään mahdollisesti tulevan koulun henkilökunnan ja koululaisten kuljetusten kanssa, tuloksena on vaarallinen liikkumisalue. Suunnitelmasta ovat harmissaan myös useat Heteniityn yksikön oppilaiden vanhemmat.

3. Metsätontin säilyttäminen tarkoittaa, että etsitään väistötiloille sopivampi paikka

Vuosaaren alueella on muita väistötiloille sopivia paikkoja. Uutta väistötilaa mietittäessä vaihtoehtoja oli useita ja yksi niistä oli Vuosaaren urheilutalon ja korttelitalo Rastiksen edessä Ulapparaitilla oleva käytöstä poistettu parkkialue. Se olisi sijainniltaan sopiva: se on keskellä Vuosaarta, ja metroasema ja bussipysäkit ovat vieressä. Parkkipaikka on tasainen ja parakit on mahdollista sijoittaa siihen. Tätä vaihtoehtoa olisi hyvä vielä pohtia ja lisäksi miettiä muita mahdollisia paikkoja, jotka eivät vaadi luonnon tuhoamista. Tämänhetkinen arvio Puistopolun peruskoulun Heteniityn yksikön remontin valmistumisesta on vuosi 2026. Heteniityn yksikön oppilailla on tällä hetkellä väistötilat Lohikäärmeenpolulla, lähellä omaa kouluaan. Useimmat koulun oppilaat tulevat pohjois- Vuosaaresta. Nykyisiin väistötiloihin on turvallista kulkea kevyen liikenteen reittiä, Puistopolkua pitkin kävellen. Samoin olisi turvallista kävellä Puistopolkua pitkin aina urheilutalolle saakka. Sen sijaan kävelymatka Pohjois-Vuosaaresta uusiin kaavailtuihin väistötiloihin Porslahdentien ja Porslahdenkujan kulmaan on turvaton. Ajotiet ovat ruuhkaisia ja ruuhkat vain kasvavat lähitulevaisuudessa ja lisäksi teillä ajetaan suurella nopeudella.

4. Metsätontin olemassaolo tuottaa terveyshyötyjä

Metsä luo osaltaan terveellistä ja terveyttä vahvistavaa elinympäristöä. Metsä puhdistaa ilmaa, vaimentaa liikenteen ääniä ja suojaa tuulelta. Metsän halki käveleminen polkuja pitkin antaa luontokokemuksia.

5. Metsätontin kaltaiset luontoalueet muodostavat vetovoimatekijän Vuosaaren alueella

Vuosaari on tunnettu merellisyydestään ja vehreydestään. Vuosaareen muutetaan ja tullaan viettämään vapaa-aikaa näiden asioiden houkuttelemana. Jos metsä ja sen kaltaisia luontoalueita tuhotaan, tuhotaan samalla viihtyisää kaupunkiympäristöä. Tilalle tulee ei- toivottuja ilmiöitä, ahtautta, liikennettä, tyytymättömiä ihmisiä, välinpitämättömyyttä, päihteitä, alueen rapautumista ja slummiutumista.

6. Metsällä on visuaalista ja esteettistä arvoa ja se lisää asukkaiden elämänlaatua ja viihtyvyyttä sekä tyytyväisyyttä kotiympäristöä kohtaan

On väliä, millaisia aistivaikutelmia ja -kokemuksia ympäristö tuottaa. Merkitystä on sillä, miltä ympäristö näyttää, miltä se tuoksuu ja tuntuu. Tämä metsätontti luo miellyttävää miljöötä, jonka taloihin on hakeutunut asumaan ympäristöstä huolehtivia ja vastuuntuntoisia asukkaita.

7. Metsätontin säilyttäminen ja olemassaolo auttaa katsomaan tulevaisuuteen

Lapset perivät sen mitä me aikuiset teemme. Jos metsä kaadetaan, se perintö monenlaisine kerrannaisvaikutuksineen on lapsilta pois. Metsän suojelu ja kaavamuutoksen vanhentuneeksi arviointi sen sijaan ovat tekoja, joista voidaan ylpeinä kertoa jälkipolvillekin.

--

Asiaamme kannattaa 304 vetoomuksen allekirjoittanutta henkilöä, heidän joukossaan arkkitehti Pirkka Hellman. Hellman on jo eläkkeellä, ja uransa hän teki työskentelemällä 10 vuoden ajan Itä-Helsingin ja erityisesti Vuosaaren rakennuslupien valmistelijana, ja sittemmin 10 vuotta läntisen kantakaupungin ja Jätkäsaaren lupien parissa. Hellman laati asiaan kannanoton, ja toteaa siinä seuraavasti:

Mielestäni tilanne edellyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaista asemakaavan ajanmukaisuuden uudelleenarviointia: "Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristöluvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden." MRL:n 61 §:n mukaan "Jos asemakaava todetaan arvioinnissa vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan 53 §:n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten." 


Omenamäen asukkaiden puolesta,
ystävällisesti

Ingela Mannstén 
Omenamäenkatu 5:n asukastoimikunnan puheenjohtaja
(yhteystieto)

Tarja Tulvio
Omenamäenkatu 5:n asukastoimikunnan jäsen
(yhteystieto)

Sointu Syväoja
Omenamäenkatu 5:n asukastoimikunnan jäsen
(yhteystieto)

Sanna Pietikäinen
Omenamäenkatu 5:n asukas
(yhteystieto)

Mari Martin
Omenamäenkatu 5:n asukas
(yhteystieto)


Liitteet:

  • (Vetoomuksen allekirjoittajat.)

  • (Arkkitehti Pirkka Hellmanin kannanotto ja asemakaavan 10955 havainnekuva.)

  • (Kuva suunniteltujen väistötilojen paikasta Vuosaari-lehdessä nro 31/2022, ilmestymispäivä 28.9.2022. Kuvaaja: Eero Honkanen.)