Melancholia-näyttelyn sisältöä avaava seminaari 18.11.2022 / Seminar, opening the contents of the Melancholia exhibition, on 18.11.2022

Pidän Melancholia-näyttelyn sisältöä avaavan seminaarin yhdessä Marjatta Ojan kanssa Taideyliopistossa 18.11.2022. Seminaari on CfARin (Centre for Artistic Research) Post Doc Art -tapahtuma ja osa Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian tutkimusyksikköjen seminaariviikkoa. 
Katso myös: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/

I will hold a seminar, opening the contents of the Melancholia exhibition, together with Marjatta Oja, at the University of the Arts, on November 18, 2022. The seminar is CfAR's (Centre for Artistic Research) Post Doc Art event and part of the seminar week of the Theatre Academy's and Academy of Fine Arts' research units.
See also
: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/

Olen teatteri- ja esitystaiteilija, teatteritaiteen tohtori ja taiteellisen tutkimuksen alan post doc -tutkija. 

Väitöstutkimuksessani Minän esitys (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2014) käsittelin omaelämäkerrallista esitystä ja löysin taiteellisen työn lähestymistavaksi dialogin. Post doc -tutkimuksessani (Taideyliopisto 2014 - 2022) olen jatkanut taiteellisen dialogin tutkimista taiteiden välisinä kokeiluina. Kokeilujen tuloksena olen alkanut nähdä dialogin ihmisten ja muiden lajien ja olioiden välisenä kohtaamisena ja samalla olen alkanut kysyä vaihtoehtoa länsimaiselle dialogin käsitteelle. 

Ohessa tutkimusjulkaisuni taiteellisen tutkimuksen alalta. Muut julkaisut ja tiedot taiteellisista töistä löydät yläpalkista kohdasta "Tietoa minusta".  Blogijulkaisuissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani.

I am a theatre- and live-artist, Doctor of Arts (in Theatre and Drama) and a postdoctoral researcher in the field of artistic research. 


In my dissertation Minän esitys (Performance of Me/I) (University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014) I dealt with an autobiographical performance and found dialogue as an approach to artistic work. In my post doc research (University of the Arts Helsinki 2014 - 2022), I have continued to explore artistic dialogue as interdisciplinary experiments. As a result of the experiments, I have started to see dialogue as an encounter between people and other species and objects, and at the same time I have started to ask for an alternative to the Western concept of dialogue.

Attached my research publications in the field of artistic research. Other publications and information about my artistic work you can find in the "About Me" section of the top bar. In my blog publications, I open up my job as an artist-researcher. 

Taiteellisen tutkimuksen alan kirjoitetut tutkimusjulkaisut - Written research publications in the field of artistic research:

  Martin, Mari 2021. Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö. - Taiteilija-tutkijan tempoilu institutionaalisessa tutkimuskehyksessä. Teoksessa Lea Kantonen & Sari Karttunen (toim.) Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. Taideyliopisto, Helsinki. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-038-6

  Martin, Mari 2020. Sensory Excursion as a Site of Encounter. In Mika Elo, Henk Slager and Tero Heikkinen (eds.) Ecologies of Practice. RUUKKU #14. Publication in artistic research. (Peer-reviewed research exposition.) https://ruukku-journal.fi/en/issues/14

  Ajauksia artist group 2020. Sensory Experiences - A Perceiving, Encountering and Articulating Body in Urban Space. Edited by Mari Martin. In The Artistic Research Performs and Transforms: Bridging Practices, Contexts, Traditions and Futures. CARPA 6 Conference publication on artistic research. University of the Arts Helsinki and Kiasma. (Research article.) 
  https://nivel.teak.fi/carpa6/ajauksia-artist-group-sensory-experiences-an-articulating-encountering-and-perceiving-body-in-urban-space/

  Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä - teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta

  Martin, Mari 2016. Taiteen lokeroista kohti tutkivaa monitaide-elämää. Teoksessa Soili Hämäläinen (kirj. ja toim.) Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Nivel 07. (Tutkimusartikkeli.) https://hdl.handle.net/10138/167841

  Martin, Mari 2014. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Acta Scenica 35. (Väitöstutkimus.) https://hdl.handle.net/10138/41965