Tämäkin esitystä  This also performance

Olen esitystaiteilija, teatteritaiteen tohtori ja taiteellisen tutkimuksen alan post doc -tutkija. 

Väitöstutkimuksessani Minän esitys (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2014) käsittelin omaelämäkerrallista esitystä ja löysin dialogin taiteellisen työn lähestymistavaksi. Post doc -tutkimuksessani (Taideyliopisto 2014 - 2022) olen jatkanut taiteellisen dialogin tutkimista monitaiteisina ja taiteiden välisinä kokeiluina. Kokeilujen tuloksena olen päätynyt tarkastelemaan taiteellista dialogia ihmisten ja muiden lajien ja olioiden välisenä kohtaamisena. 

Ohessa julkaisuni taiteellisen tutkimuksen alalta. Muut julkaisut ja tiedot taiteellisista töistä löydät yläpalkista kohdasta "Tietoa minusta".  Blogissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani. Lue blogitekstejäni klikkaamalla alla olevia otsikoita tai valitsemalla yläpalkista "Blogi". Voit mieluusti myös kysyä, kommentoida tai antaa palautetta. 

Tervetuloa sivuilleni! 

I am a live-artist, Doctor of Arts (in Theatre and Drama) and a postdoctoral researcher in the field of artistic research. 

In my dissertation Minän esitys (Performance of Me/I) (University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014) I dealt with an autobiographical performance and found dialogue as an approach to artistic work. In my post doc research (University of the Arts Helsinki 2014 - 2022), I have continued to explore artistic dialogue as multidisciplinary and interdisciplinary experiments. As a result of my experiments, I have ended up looking at artistic dialogue as an encounter between humans and other species and beings. 

Attached my publications in the field of artistic research. Other publications and information about my artistic work you can find in the "About Me" section of the top bar. In my blog, I open up my job as an artist-researcher. Read my blog posts by clicking on the titles below or selecting "Blog" from the top bar. You are also welcome to ask, comment or give feedback.

Welcome to my website!   

Taiteellisen tutkimuksen alan julkaisut - Publications in the field of artistic research:

  Martin, Mari 2021. Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö. - Taiteilija-tutkijan tempoilu institutionaalisessa tutkimuskehyksessä. Teoksessa Lea Kantonen & Sari Karttunen (toim.) Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. Taideyliopisto, Helsinki. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-038-6

  Martin, Mari 2020. Sensory Excursion as a Site of Encounter. In Mika Elo, Henk Slager and Tero Heikkinen (eds.) Ecologies of Practice. RUUKKU #14. Publication in artistic research. (Peer-reviewed research exposition.) 
  https://ruukku-journal.fi/en/issues/14

  Ajauksia artist group 2020. Sensory Experiences - A Perceiving, Encountering and Articulating Body in Urban Space. Edited by Mari Martin. In The Artistic Research Performs and Transforms: Bridging Practices, Contexts, Traditions and Futures. CARPA 6 Conference publication on artistic research. University of the Arts Helsinki and Kiasma. (Research article.) 
  https://nivel.teak.fi/carpa6/ajauksia-artist-group-sensory-experiences-an-articulating-encountering-and-perceiving-body-in-urban-space/

  Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä - teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta

  Martin, Mari 2016. Taiteen lokeroista kohti tutkivaa monitaide-elämää. Teoksessa Soili Hämäläinen (kirj. ja toim.) Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Nivel 07. (Tutkimusartikkeli.)
  https://hdl.handle.net/10138/167841

  Martin, Mari 2014. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Acta Scenica 35. (Väitöstutkimus.) 
  https://hdl.handle.net/10138/41965

Vertaisarvioitu tutkimusartikkelini Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö - Taiteilija-tutkijan tempoilua institutionaalisessa tutkimuskehyksessä on mukana Lea Kantosen ja Sari Karttusen toimittamassa Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle -nimisessä antologiassa. Kirja on 18 artikkelin kokoelma, joka...

Tietoa minusta

Nimeni on Mari Martin ja olen teatteri- ja tanssitaustainen esitystaiteilija ja tutkija. 

About me

My name is Mari Martin and I am a live-artist and researcher with the backround in theatre and dance. 

Lue lisää - Read more


Ota yhteyttä 

Onko sinulla kysyttävää työstäni tai kirjoitusehdotus? Jätä  kommentti tai jaa ideasi. 

Take contact

Do you have any questions about my work or a writing suggestion? Feel free to leave a comment or share your ideas. 

Ota minuun yhteyttä - Contact me