Kiilojen palautus Uutelan metsäaukiolle ma 28.11.2022 klo 14 - Tervetuloa mukaan! / Return of the wooden wedges to the Uutela forest square on Monday, November 28, 2022 at 2 p.m. - Welcome!


Keräsin Uutelan metsästä puukiiloja viime keväänä ja kesällä. Käytin 12 kiilaa Melancholia-näyttelyssä osana Ajatuskiiloja-installaatiota. Palautan kiilat takaisin metsämaastoon maanantaina 28.11.2022 klo 14. Osallistujat ovat tervetulleita kanssani pienelle metsäretkelle.

Metsäaukio sijaitsee Uutelan luonnonsuojelualueella, Aurinkolahden vieressä, Helsingin Vuosaaressa. Tavataan Aurinkolahdessa Kahvila Kampelan edessä klo 14 ja kävellään siitä aukiolle noin 5 min matka.  

Lisätietoa: marimartin618@gmail.com
Kahvila Kampela: https://www.kahvilakampela.fi
Melancholia-näyttely: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/

--

I collected wedges from the Uutela forest last spring and summer. I used 12 wedges in the Melancholia exhibition as part of the Thought Wedges installation. I will return the wedges back to the forest terrain on Monday, November 28, 2022 at 2 p.m. Participants are welcome to join me on a small forest trip.

The square is located in the Uutela nature reserve, next to Aurinkolahti in Vuosaari, Helsinki. Let's meet in Aurinkolahti in front of Kahvila Kampela at 2 pm and walk from there to the square about 5 minutes away.

More information: marimartin618@gmail.com
Café Kampela: https://www.kahvilakampela.fi
Melancholia exhibition: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/


Ajatuskiiloja-installaation luonnostelua Taideyliopiston Kuvataideakatemian Mylly-rakennuksen kattoterassilla elokuussa 2022. / Sketching the Thought Wedges installation on the roof terrace of the Mylly building of the University of the Arts Academy of Fine Arts in August 2022.

Olen teatteri- ja esitystaiteilija, teatteritaiteen tohtori ja taiteellisen tutkimuksen alan post doc -tutkija. 

Väitöstutkimuksessani Minän esitys (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2014) käsittelin omaelämäkerrallista esitystä ja löysin taiteellisen työn lähestymistavaksi dialogin. Post doc -tutkimuksessani (Taideyliopisto 2014 - 2022) olen jatkanut taiteellisen dialogin tutkimista taiteiden välisinä kokeiluina. Kokeilujen tuloksena olen alkanut nähdä dialogin ihmisten ja muiden lajien ja olioiden välisenä kohtaamisena ja samalla olen alkanut kysyä vaihtoehtoa länsimaiselle dialogin käsitteelle. 

Ohessa tutkimusjulkaisuni taiteellisen tutkimuksen alalta. Muut julkaisut ja tiedot taiteellisista töistä löydät yläpalkista kohdasta "Tietoa minusta".  Blogijulkaisuissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani.

I am a theatre- and live-artist, Doctor of Arts (in Theatre and Drama) and a postdoctoral researcher in the field of artistic research. 


In my dissertation Minän esitys (Performance of Me/I) (University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014) I dealt with an autobiographical performance and found dialogue as an approach to artistic work. In my post doc research (University of the Arts Helsinki 2014 - 2022), I have continued to explore artistic dialogue as interdisciplinary experiments. As a result of the experiments, I have started to see dialogue as an encounter between people and other species and objects, and at the same time I have started to ask for an alternative to the Western concept of dialogue.

Attached my research publications in the field of artistic research. Other publications and information about my artistic work you can find in the "About Me" section of the top bar. In my blog publications, I open up my job as an artist-researcher. 

Taiteellisen tutkimuksen alan kirjoitetut tutkimusjulkaisut - Written research publications in the field of artistic research:

  Martin, Mari 2021. Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö. - Taiteilija-tutkijan tempoilu institutionaalisessa tutkimuskehyksessä. Teoksessa Lea Kantonen & Sari Karttunen (toim.) Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. Taideyliopisto, Helsinki. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-038-6

  Martin, Mari 2020. Sensory Excursion as a Site of Encounter. In Mika Elo, Henk Slager and Tero Heikkinen (eds.) Ecologies of Practice. RUUKKU #14. Publication in artistic research. (Peer-reviewed research exposition.) https://ruukku-journal.fi/en/issues/14

  Ajauksia artist group 2020. Sensory Experiences - A Perceiving, Encountering and Articulating Body in Urban Space. Edited by Mari Martin. In The Artistic Research Performs and Transforms: Bridging Practices, Contexts, Traditions and Futures. CARPA 6 Conference publication on artistic research. University of the Arts Helsinki and Kiasma. (Research article.) 
  https://nivel.teak.fi/carpa6/ajauksia-artist-group-sensory-experiences-an-articulating-encountering-and-perceiving-body-in-urban-space/

  Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä - teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta

  Martin, Mari 2016. Taiteen lokeroista kohti tutkivaa monitaide-elämää. Teoksessa Soili Hämäläinen (kirj. ja toim.) Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Nivel 07. (Tutkimusartikkeli.) https://hdl.handle.net/10138/167841

  Martin, Mari 2014. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Acta Scenica 35. (Väitöstutkimus.) https://hdl.handle.net/10138/41965