Olen teatteritaiteen tohtori, taiteilija, tutkija ja opettaja. Väitöstutkimuksessani Minän esitys (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2014) käsittelin omaelämäkerrallista esitystä ja löysin taiteellisen työn lähestymistavaksi dialogin. Post doc -tutkimuksessani olen jatkanut taiteellisen dialogin tutkimista taiteiden välisinä kokeiluina. Kokeilujen tuloksena olen alkanut nähdä dialogin ihmisten ja muiden lajien ja olioiden välisenä kohtaamisena ja samalla olen alkanut kysyä vaihtoehtoa länsimaiselle dialogin käsitteelle. 


Ohessa tutkimusjulkaisuni taiteellisen tutkimuksen alalta. Muut julkaisut ja tiedot taiteellisista töistä löydät yläpalkista kohdasta "Tietoa minusta".  Blogijulkaisuissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani.

I am a Doctor of Arts (in Theatre and Drama), an artist, a researcher and  a pedagogue. 


In my dissertation Minän esitys (Performance of Me/I) (University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014) I dealt with an autobiographical performance and found dialogue as an approach to artistic work. In my post doc research I have continued to explore artistic dialogue as interdisciplinary experiments. As a result of the experiments, I have started to see dialogue as an encounter between people and other species and objects, and at the same time I have started to ask for an alternative to the Western concept of dialogue.

Attached my research publications in the field of artistic research. Other publications and information about my artistic work you can find in the "About Me" section of the top bar. In my blog publications, I open up my job as an artist-researcher. 

Taiteellisen tutkimuksen alan kirjoitetut tutkimusjulkaisut - Written research publications in the field of artistic research:

  Martin, Mari 2021. Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö. - Taiteilija-tutkijan tempoilu institutionaalisessa tutkimuskehyksessä. Teoksessa Lea Kantonen & Sari Karttunen (toim.) Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. Taideyliopisto, Helsinki. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-038-6

  Martin, Mari 2020. Sensory Excursion as a Site of Encounter. In Mika Elo, Henk Slager and Tero Heikkinen (eds.) Ecologies of Practice. RUUKKU #14. Publication in artistic research. (Peer-reviewed research exposition.) https://ruukku-journal.fi/en/issues/14

  Ajauksia artist group 2020a. Sensory Experiences - A Perceiving, Encountering and Articulating Body in Urban Space. Edited by Mari Martin. In The Artistic Research Performs and Transforms: Bridging Practices, Contexts, Traditions and Futures. CARPA 6 Conference publication on artistic research. University of the Arts Helsinki and Kiasma. (Research article.) https://nivel.teak.fi/carpa6/ajauksia-artist-group-sensory-experiences-an-articulating-encountering-and-perceiving-body-in-urban-space/

  Ajauksia artist group 2020b. An Articulating and Perceiving Body (in Urban Space). The Conversation of Heterotopia. Report on Ajauksia artist group 's participation in Nordic Summer University's Performing Heterotopia event on July 27, 2020. https://www.researchcatalogue.net/view/973817/973818

  Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä - teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta

  Martin, Mari 2016. Taiteen lokeroista kohti tutkivaa monitaide-elämää. Teoksessa Soili Hämäläinen (kirj. ja toim.) Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Nivel 07. (Tutkimusartikkeli.) https://hdl.handle.net/10138/167841

  Martin, Mari 2014. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Acta Scenica 35. (Väitöstutkimus.) https://hdl.handle.net/10138/41965


Helsingin kaupunginvaltuusto päätti olla sijoittamatta koulun väistötiloja meidän vuosaarelaisten asukkaiden suojeleman metsätontin paikalle. Vuosaari-lehti kertoo asiasta viimeisimmässä numerossaan.