Melancholia - näyttely / exhibition 1-9.9.2022

31.08.2022

Marjatta Ojan ja Mari Martinin yhteisnäyttely Taideyliopistossa, Kuvataideakatemian Kaiku-galleriassa ja kattoterassilla (5. krs), 1-9.9.2022, ma-pe 8-18.

Joint exhibition of Marjatta Oja and Mari Martin at the University of the Arts, in the Kaiku gallery of Fine Arts and on the roof terrace (5th floor), 1-9 September 2022, Mon-Fri 8am-6pm.

_

Valmistelen Melancholia-yhteisnäyttelyä kuvataiteilija Marjatta Ojan kanssa. Näyttelyssä tuomme yhteen taiteellista tutkimustamme; Oja tuo tilanneveistoksen ja minä tiivistän vuonna 2014 aloittamani postdoc-hankkeen kokemukset installaation muotoon. Näyttelyviikkoa täydentää näyttelyn sisältöä avaava esityksemme 18.11.2022 CfARin (Centre for Artistic Research) Post doc art -tapahtumassa osana Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian tutkimusyksikköjen seminaariviikkoa.

Näyttelyn avajaiset pidetään 1.9.2022 klo 15. Tervetuloa!

Katso myös: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/

Osoite: Kuvataideakatemian päärakennus Mylly, Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki

***

I'm preparing a joint artistic research exhibition with visual artist Marjatta Oja. In the exhibition we will expose our artistic research; Oja brings there a situational sculpture and I will summarize my research experiences in the form of an installation.

We will also host a PDA event (Post doc art) 18.11.2022, where we will open the contents of the exhibition. The seminar is a part of CfAR´s (Centre for Artistic Research) autumn program.

Exhibition opens 1.9.2022 at 15:00. Welcome!

See also: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/

Address: Academy of Fine Arts, the main building Mylly, Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki