Tämäkin esitystä  This also performanceTämäkin esitystä -blogi


Olen esitystaiteilija ja tutkija, jonka tausta on teatterissa, tanssissa ja taidepedagogiikassa. Tässä blogissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani. Lisää toimistani voit lukea Tietoa minusta -osiosta, joka sisältää CV:n ja tiedot julkaisuistani.

Lue blogitekstejäni klikkaamalla alla olevia otsikoita tai valitsemalla valikosta "Blogi". Osallistu myös keskusteluun taiteesta, esityksestä ja yhteiskunnasta. Voit kysyä, kommentoida tai antaa palautetta. Tervetuloa sivuilleni! 

Blogipostauksissani kuvaan ja pohdin esitystä, taidetta, ihmistä, luontoa, ympäristöä, yhteiskuntaa ja maailmaa tutkimusalani taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Nostan esiin erilaisia teemoja, joiden ympärille kokoan kirjoituksia. Aloittaessani blogin syksyllä 2020 valitsin teemaksi Taiteellista sadonkorjuuta. Kirjoitin silloin Covid-pandemiakesän tekemisistäni asuinalueellani Vuosaaressa ja muualla Helsingissä. Keväällä 2021 julkaisin teemalla Taiteilijan tehtävä.


This also performance blog


I am a performance artist and researcher, whose background is in theater, dance and art pedagogy. In this blog, I will outline my job as an artist-researcher. You can read more about my actions by clicking Tietoa minusta (About me): you will find my CV containing information about my publications.

Read my blog posts by clicking on the titles below or selecting "Blog" from the menu. Also participate in the discussion about art, performance and society. You can ask, comment or give feedback. Welcome to my site!

In my blog posts I describe and reflect on performance, art, people, nature, the environment, society and the world from the perspective of my research field, artistic research. I bring up different themes that I always stay with for a few posts. My first theme in fall 2020 was Artistic Harvesting. In connection with the theme, I compiled my Covid pandemic summer activities in my residential area in Vuosaari and elsewhere in Helsinki. In spring 2021 my publication theme was Job of the Artist.


Vertaisarvioitu tutkimusartikkelini Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö - Taiteilija-tutkijan tempoilua institutionaalisessa tutkimuskehyksessä on mukana Lea Kantosen ja Sari Karttusen toimittamassa Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle -nimisessä antologiassa. Kirja on 18 artikkelin kokoelma, joka...

Tietoa minusta

Nimeni on Mari Martin ja olen teatteri- ja tanssitaustainen esitystaiteilija ja tutkija. 

About me

My name is Mari Martin and I am a live-artist and researcher with the backround in theatre and dance. 

Lue lisää - Read more


Ota yhteyttä 

Onko sinulla kysyttävää työstäni tai kirjoitusehdotus? Jätä  kommentti tai jaa ideasi. 

Take contact

Do you have any questions about my work or a writing suggestion? Feel free to leave a comment or share your ideas. 

Ota minuun yhteyttä - Contact me