Välivoitto meille asukkaille metsätontin suojeluasiassa! 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti, että koulun väistötilat eivät tule suojelemallemme pienelle metsätontille Vuosaaren keskustassa. 

Ks. blogi-julkaisuni 2.10 ja 24.4.2023.


An interim victory for us residents in the matter of forest plot protection! 

The Helsinki City Council decided that the school's escape facilities will not be located on the small forest plot that we are protecting in the center of Vuosaari.  

See my blog publications 2.10 (only in Finnish) and 24.4.2023. 

Laadin vetoomuksen yhdessä naapurini kanssa asuinalueeni pienen metsän suojelemiseksi. Meitä oli lopulta neljä asukasta luovuttamassa vetoomus eri puolueiden kaupunginvaltuutetuille keskiviikkona 26.4.2023 klo 17.05 kaupungintalon aulassa. 

Vuosaari-lehti julkaisi jutun luovutuksesta 3.5.2023, sivulla 6. Linkki juttuun: 
https://vuosaarilehti.fi/2023/05/03/koulun-vaistotilojen-sijainnista-adressi-valtuustoryhmille/

Vetoomusteksti luettavissa blogikirjoituksessani 24.4.2023! (Klikkaa blogijulkaisun otsikkoa.)

--

I drafted a petition together with another resident to protect the small forest in my neighborhood. We were finally four residents handing over the petition to the city councilors on Wednesday, April 26, 2023 at 17:05 in the lobby of the city hall. 

Vuosaari-lehti published a story about the handover on May 3, 2023, page 6. Link to the issue (only in Finnish):
https://vuosaarilehti.fi/2023/05/03/koulun-vaistotilojen-sijainnista-adressi-valtuustoryhmille/

A draft of the petition (in Finnish) can be seen in my blog post 24.4.2023! (Click on the blog title.)

 


Palautin kiilat takaisin Uutelan metsäaukiolle / The wooden wedges are back in the Uutela forest square 

Keräsin Uutelan metsästä puukiiloja keväällä ja kesällä 2022. Käytin 12 kiilaa Melancholia-näyttelyssä osana Ajatuskiiloja-installaatiota. Palautin kiilat takaisin metsämaastoon marraskuussa 2022. 

Melancholia-näyttely: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/

--

I collected wedges from the Uutela forest in spring and summer 2022. I used 12 wedges in the Melancholia exhibition as part of the Thought Wedges installation. I returned the wedges back to the forest terrain in November 2022. 

Melancholia exhibition: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/melancholia/Ajatuskiiloja-installaation luonnostelua Taideyliopiston Kuvataideakatemian Mylly-rakennuksen kattoterassilla elokuussa 2022. / Sketching the Thought Wedges installation on the roof terrace of the Mylly building of the University of the Arts Academy of Fine Arts in August 2022.


Olen teatteri- ja esitystaiteilija, teatteritaiteen tohtori ja taiteellisen tutkimuksen alan post doc -tutkija. 

Väitöstutkimuksessani Minän esitys (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2014) käsittelin omaelämäkerrallista esitystä ja löysin taiteellisen työn lähestymistavaksi dialogin. Post doc -tutkimuksessani (Taideyliopisto 2014 - 2022) olen jatkanut taiteellisen dialogin tutkimista taiteiden välisinä kokeiluina. Kokeilujen tuloksena olen alkanut nähdä dialogin ihmisten ja muiden lajien ja olioiden välisenä kohtaamisena ja samalla olen alkanut kysyä vaihtoehtoa länsimaiselle dialogin käsitteelle. 

Ohessa tutkimusjulkaisuni taiteellisen tutkimuksen alalta. Muut julkaisut ja tiedot taiteellisista töistä löydät yläpalkista kohdasta "Tietoa minusta".  Blogijulkaisuissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani.

I am a theatre- and live-artist, Doctor of Arts (in Theatre and Drama) and a postdoctoral researcher in the field of artistic research. 


In my dissertation Minän esitys (Performance of Me/I) (University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014) I dealt with an autobiographical performance and found dialogue as an approach to artistic work. In my post doc research (University of the Arts Helsinki 2014 - 2022), I have continued to explore artistic dialogue as interdisciplinary experiments. As a result of the experiments, I have started to see dialogue as an encounter between people and other species and objects, and at the same time I have started to ask for an alternative to the Western concept of dialogue.

Attached my research publications in the field of artistic research. Other publications and information about my artistic work you can find in the "About Me" section of the top bar. In my blog publications, I open up my job as an artist-researcher. 

Taiteellisen tutkimuksen alan kirjoitetut tutkimusjulkaisut - Written research publications in the field of artistic research:

  Coming in 2023: An article about the materiality of the performance for the Nordic Theater Research publication. (Accepted submission.)
  Martin, Mari 2021. Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö. - Taiteilija-tutkijan tempoilu institutionaalisessa tutkimuskehyksessä. Teoksessa Lea Kantonen & Sari Karttunen (toim.) Yhteisötaiteen etiikka - Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. Taideyliopisto, Helsinki. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-038-6

  Martin, Mari 2020. Sensory Excursion as a Site of Encounter. In Mika Elo, Henk Slager and Tero Heikkinen (eds.) Ecologies of Practice. RUUKKU #14. Publication in artistic research. (Peer-reviewed research exposition.) https://ruukku-journal.fi/en/issues/14

  Ajauksia artist group 2020a. Sensory Experiences - A Perceiving, Encountering and Articulating Body in Urban Space. Edited by Mari Martin. In The Artistic Research Performs and Transforms: Bridging Practices, Contexts, Traditions and Futures. CARPA 6 Conference publication on artistic research. University of the Arts Helsinki and Kiasma. (Research article.) https://nivel.teak.fi/carpa6/ajauksia-artist-group-sensory-experiences-an-articulating-encountering-and-perceiving-body-in-urban-space/

  Ajauksia artist group 2020b. An Articulating and Perceiving Body (in Urban Space). The Conversation of Heterotopia. Report on Ajauksia artist group 's participation in Nordic Summer University's Performing Heterotopia event on July 27, 2020. https://www.researchcatalogue.net/view/973817/973818

  Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä - teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.) https://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta

  Martin, Mari 2016. Taiteen lokeroista kohti tutkivaa monitaide-elämää. Teoksessa Soili Hämäläinen (kirj. ja toim.) Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Nivel 07. (Tutkimusartikkeli.) https://hdl.handle.net/10138/167841

  Martin, Mari 2014. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Acta Scenica 35. (Väitöstutkimus.) https://hdl.handle.net/10138/41965


Helsingin kaupunginvaltuusto päätti olla sijoittamatta koulun väistötiloja meidän vuosaarelaisten asukkaiden suojeleman metsätontin paikalle. Vuosaari-lehti kertoo asiasta viimeisimmässä numerossaan.